top of page

Muut tuottet

SSCC-keräily

Warehouse Shelves

SSCC Keräily on EDI tilausten käsittelyä, keräämistä ja laskutusta varten tehty ohjelmisto varastoille. Ohjelmistoa käytetään tabletilla ja langattomalla viivakoodin lukijalla.

Ohjelmisto mahdollistaa tehokkaan varastotoiminnan, sekä tietojen käsittelyn oman ERP-ohjelmiston kanssa.

  • Yhdistää asiakkaan hankinnat yhdelle alustalle

  • Alusta kommunikoi automaattisesti toimittajien järjestelmien kanssa optimoiden tuotantoprosessien tavaravirtoja

  • Toimitusaikojen optimointi

  • Järjestelmäriippumaton

  • Avoimet rajapinnat

bottom of page