top of page

Toimiva tiedonsiirto

tehostaa prosesseja ja säästää aikaa


Järjestelmäintegraatioissa organisaatiossa oleva hajautunut tieto yhdistetään ja muunnetaan sopivaksi järjestelmälle, jolloin liitetyt osat saadaan keskustelemaan keskenään.

Integraatioilla säästetään aikaa ja resursseja, kun samaa tietoa ei tarvitse kirjata useaan eri järjestelmään, vaan tieto siirtyy ohjelmistojen välillä automaattisesti. Samoin järjestelmissä hallittavan tiedon laatu paranee ja liiketoimintaprosessit virtaviivaistuvat ja nopeutuvat. Järjestelmäintegraatio voidaan luoda useiden eri järjestelmien välille yrityksen tarpeiden mukaisesti.


Integraation tarve syntyy tyypillisesti silloin, kun tiedon määrä kasvaa ja se sijaitsee eri järjestelmissä, jotka eivät keskustele suoraan keskenään. Tällöin työaikaa kuluu, kun tietoa etsitään ja yhdistellään manuaalisesti. Mitä useammin joku toiminto toistuu, sitä varmemmin integraatiosta on hyötyä.


Integraatiot voidaan toteuttaa eri tekniikoilla tai alustoilla. Toteutukseen vaikuttavat etenkin lähde- ja kohdejärjestelmien rajapinnat. Toteutustapaa valitessa myös käytettävät tietovarastot ja integraatioalustat ovat merkittävässä roolissa. ”Toteutamme järjestelmäintegraatiot ja tiedonsiirrot eri ohjelmistojen välillä kustannustehokkaasti ja asiakkaidemme kannalta parhaalla tavalla”. Taika Group Oy:n tekninen asiantuntija ja toimitusjohtaja Tero Sainomaa kertoo. "Kun järjestelmät saadaan keskustelemaan keskenään ja samaa tietoa ei tarvitse kirjata useaan eri järjestelmään, yrityksen prosessit nopeutuvat ja turhat työvaiheet jäävät pois.”


Integraatioita yli 30 ohjelmistoon

Taika Groupilla on erilaista integraatiota yli 30 eri ohjelmistoon. ”Esimerkiksi jo yksin meidän integraatiopalvelimiemme kautta liikkuu yli 60000 erityyppistä sanomaa, jotka muutetaan sanoman toimittajan lähettämästä muodosta sanoman vastaanottajan tarvitsemaan muotoon. Tämän lisäksi olemme toteuttaneet monta tusinaa erilaista asiakkaan ympäristöön asennettavaa integraatiosovellusta tai rajapintaa. Joskus sanoma voi olla esimerkiksi EDI tai XML-tyyppistä sanomaa tai rajapinta voi olla REST-mallinen. Asiakkaalle kuitenkin on aina tärkeintä, että tieto liikkuu, on valittu toimintatapa minkälainen tahansa”, Sainomaa painottaa.


Asiakastarve edellä

Taika Groupin lähestymistapa integraatioihin lähtee aina asiakkaan tarpeesta. ”Lähestymistapamme on aina ollut sellainen, että suunnittelemme juuri asiakkaallemme sopivan integraatiokokonaisuuden, joka tulee palvelemaan asiakasta pitkälle tulevaisuuteen”, toteaa Sainomaa. Harvoin asiakkaiden ongelmat ovat kuitenkaan täysin uniikkeja, ja samankaltaisten haasteiden parissa painii moni muukin yritys. Hyvin tehty ja suunniteltu integraatio on usein myös monistettavissa. ”Tätä olemme hyödyntäneet paljon esimerkiksi yhteistyökumppaniemme Intrumin sekä Pageron kanssa,” Sainomaa kertoo.


Hyvän integraation tunnistaa siitä, että se toimii teknisesti hyvin ja täyttää asiakkaan tarpeen. Nyrkkisääntönä voi sanoa, että kun tieto syötetään yhteen järjestelmään, se saadaan automaattisesti myös toiseen järjestelmään. Tällä vältetään turhaa tiedon uudelleen syöttämistä. ”Integraatio ei myöskään saa olla vain suora kanava. Usein on tärkeää, että integraatio osaa käsitellä siirrettävää tietoa moniulotteisesti. Saman integraation täytyy siis kyetä katsomaan, että kuinka minkäkin lainen tapaus pitää käsitellä. Jonkun tiedon täytyy pystyä liikkumaan moneenkin eri paikkaan. Integraation ”älykkyys” tulee esille siinä, että se kykenee jokaisen tapauksen käsittelemään oikein ja juuri sillä tavalla kuin kyseinen tapaus täytyy käsitellä”, täydentää Sainomaa.

Comments


bottom of page