top of page

Taika Groupin ja Intrumin yhteistyö

tukee tehokkaasti asiakasyritysten liiketoimintaa ja kasvumahdollisuuksia

Viime vuonna alkanut euroalueen energiakriisi, kiihtynyt inflaatio sekä korkojen nousu ovat asettaneet monet yritykset talousvaikeuksiin ja haasteelliset näkymät jatkuvat yhä markkinoilla. Vaikutukset ovat havaittavissa myös yritysten maksukäyttäytymisessä.

Maksuviiveellisten yritysten osuus on kasvanut merkittävästi edellisvuodesta, ja myös konkurssien määrä on kääntynyt nousuun.Maksukäyttäytymisen hidastuessa, ja asiakkaiden vaatiessa pidempiä maksuehtoja, onkin erityisen tärkeää pitää huolta yrityksen maksuvalmiudesta ja varmistaa, että myyntitulot saadaan kotiutettua mahdollisimman nopeasti yrityksen kassaan.

Tämänhetkisessä taloustilanteessa yritysten välisessä luottokaupassa ja laskutuksessa korostuu käytettävien toimintatapojen tehokkuus sekä laatu. Luottokaupan hallintaan liittyvien asiantuntijapalveluiden tuella asiakasyritykset voivat tehokkaasti kohdistaa myyntinsä maksukykyisiin asiakkaisiin, rahoittaa toimintaansa sekä vähentää luottotappioitaan.

Luottotietopalvelujen avulla hallitset luottoriskit ja vähennät perinnän tarvetta

Intrumin luottotietopalvelusta saa kattavan kuvan asiakkaiden maksukäyttäytymisestä. Maksukäyttäytymistiedot pohjautuvat Intrumin laajaan perintätietokantaan ja tieto kertoo luotettavasti, miten yritys selviytyy laskuistaan juuri tällä hetkellä. Tieto viivästyneestä laskusta näkyy 30-50 päivää aiemmin kuin maksuhäiriömerkintä ja näin palvelun avulla voidaan ennustaa mahdollisia vakavia maksuvaikeuksia jopa kuukausia aiemmin.

Intrumin Luottotietopalvelut voidaan Taika Groupin ratkaisulla integroida suoraan asiakasyrityksen järjestelmään. Kun palvelua käyttävä asiakasyritys perustaa uuden asiakas- tai toimittajakortin järjestelmäänsä, lähettää Taika Groupin ohjelma automaattisesti luottotietokyselyn Intrumille. Paluutietoina asiakasyrityksen järjestelmään palautetaan tiedot yritysten luottokelpoisuudesta ”liikennevaloin” ja lisätietoineen, jotka sisältävät mm. yrityksen päättäjätiedot. Samalla Intrumin järjestelmä tarkistaa yrityksen y-tunnuksen sekä muiden perustietojen oikeellisuuden. Palveluun on mahdollista lisätä myös valvonta, jonka avulla asiakkaiden tai toimittajien luottokelpoisuudessa tapahtuvat muutokset informoidaan päivittäin asiakasyrityksille.

Laskurahoitus tarjoaa tehokkaan tuen yritysten kassavirran optimointiin ja myyntisaatavien hallintaan

Intrumin Laskurahoitus tarjoaa tehokkaan pakettiratkaisun yritysten maksuvalmiuden parantamiseen sekä kassavirran optimointiin. Perinteisestä Factoring -palvelusta poiketen palveluun ohjattujen laskujen pääomat tilitetään laskuttaneille asiakasyrityksille 100 %:n rahoitusosuudella heti laskun lähetyksen jälkeen. Tämä parantaa tehokkaasti rahankiertoa ja asiakasyritysten maksuvalmiutta. Palvelu soveltuu käytettäväksi yritysten välisessä kaupassa sekä kotimaassa että vientikaupankin tukena.

Rahoituksen lisäksi palvelu kattaa myyntisaatavien valvonnan sisältäen maksusuoritusten kirjaukset, maksumuistutusten lähetyksen, tarvittavat perintätoimet sekä monikanavaisen asiakaspalvelun. Yhteisyön sujuvuudesta vastaavat nimetyt yhteyshenkilöt, joiden tuella myös mahdolliset kysymykset sekä maksamiseen liittyvä asiakaspalvelu saadaan ratkaistua tehokkaasti osana palvelukokonaisuutta. Näin palvelun käyttö vapauttaa myös asiakasyritysten resursseja myyntisaatavien valvonta- ja hallintatyön osalta.

Laskurahoitukseen liittyvä yhteistyö käynnistyi asiakkaan tarpeesta löytää kokonaisratkaisu rahankierron optimointiin ja tehokkaaseen saatavien hallintaan. Asiakkaat arvostavat myös palvelun nopeaa ja helppoa käyttöönottoa. Taika Group on toteuttanut Intrum Rahoituksen kanssa useita palveluintegraatioita, joiden kautta Laskurahoitus saadaan nopeasti asiakkaiden käyttöön ja laskuaineistoliikenne toteutettua suoraan asiakkaan käyttämästä järjestelmästä. Palvelukokonaisuuteen on asiakastarpeesta riippuen mahdollista liittää myös Pageron välityspalvelu, jonka kautta laskut saadaan toimitettua luotettavasti vastaanottajille.

Palveluintegraatiot tukevat myös kaksisuuntaista aineistoliikennettä. Ratkaisun avulla laskukohtaiset tiedot Intrum Rahoituksen tekemistä tilityksistä voidaan palauttaa asiakkaan käyttämään järjestelmään. Tämä mahdollistaa kirjanpidon automaation Laskurahoitukseen ohjattujen laskujen ja niihin liittyvien kirjausten osalta.

Ajantasainen ja luotettava perintäprosessi

Asiakkaiden maksukäyttäytymisen hidastuessa, on tärkeä varmistaa, että myyntisaataviin sitoutuneet pääomat kotiutuvat ajallaan yrityksen kassaan. Jos laskua ei makseta eräpäivään mennessä, asiaan kannattaa reagoida heti ja lähettää maksumuistutus. Mitä nopeammin reagoi, sen varmemmin yritys saa rahat tililleen. Intrumin perintäpalvelussa asiantuntijat valvovat avoimia laskuja asiakasyrityksen puolesta, muistuttavat niistä ja käynnistävät perintätoimenpiteet. Intrum perii saatavat helposti niin Suomessa kuin ulkomailta ja huolehtii asiantuntevasti, että asiakassuhteet jatkuvat hetkellisistä maksuviiveistä huolimatta.

Taika Groupin toteuttama perintäintegraatio tunnistaa automaattisesti, kun lasku menee maksumuistutus- tai perintätilaan, poimii laskut ja lähettää ne Intrumille perintätoimenpiteitä varten. Asiakkaan ei tarvitse manuaalisesti poimia laskuja tai huolehtia niiden lähettämisestä perintään eikä seurata yksittäisiä laskuja. Ohjelma toimittaa suoritusten tultua tiedot asiakkaalle maksetuista sekä avoimista laskuista ja päivittää ne suoraan asiakkaan omaan järjestelmään.

Tyypillisiä haasteita perinnän maksuprosesseihin aiheuttavat myös niin kutsutut ohimaksutilanteet, joissa ostaja maksaa avoimen saatavan alkuperäisellä laskulla perintätoimiston lähettämän laskun sijaan. Maksun saajalla on tällöin lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa saadusta maksusta perintätoimistolle. Tämä saattaa unohtua, kun oma reskontra näyttää laskun maksetuksi ja ilmoitus pitäisi tehdä manuaalisesti. Taika Groupin ohjelma tunnistaa ohimaksut ja ilmoittaa automaattisesti Intrumille asiasta. Automatisoitu prosessi vähentää sekä virheitä että säästää asiakkaan aikaa ja resursseja.

Comments


bottom of page